سایپا ساینا / Saipa Saina

شرایط فروش ساینا با وام ۲۵ میلیون تومانی

گروه خودروسازی سایپا، فروش اینترنتی تعداد محدودی خودرو ساینا را با شرایط اعتباری از روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۰ صبح آغاز نموده است.

این شرایط فروش که همچنان ادامه دارد، با تسهیلات ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانی است و خودروهای ثبت‌نامی در این طرح طی ۳۰ روز کاری تحویل داده خواهد شد.

جزئیات بیش‌تر از نحوه بازپرداخت تسهیلات و قیمت نهایی آن در این طرح به شرح جدول زیر است:

خودروقیمت (تومان)مبلغ وام (تومان)شرایط بازپ‍رداختزمان تحویل
ساینا دنده‌ای با رینگ آلومینیومی۵۸,۹۴۳,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳ چک ۴ ماهه

۴ چک ۴ ماهه

۶ چک ۶ ماهه

۳۰ روز